Vlastnosti dobrého obalu

Jen paletové jednotky se správným poměrem množství ochranného obalu a zádržných sil, zajišťující správnou fixaci zboží, bez žádných uvolněných částí fólie, mají největší předpoklad, že přijedou bezpečně a bez poškození do místa svého určení.

 

Balení do průtažné fólie  

„Stroje zabalí lépe než lidé – prosté a jednoduché.  Jsou preciznější a výkonnější, zajistí konstantní a homogenní obal, který je zárukou, že se vaše zboží dostane na místo určení ve stejném stavu, ve kterém jste jej odeslali ...”

Mějte na paměti, co je cílem balení

Pravděpodobně balení do stretch fólie je nezbytnou součástí vašeho přepravního procesu. Než začnete shromažďovat cenové nabídky na materiály, ujistěte se, že znáte technické data o vašem paletovém nákladu  (rozměry, hmotnost, atd. ) a pokud vlastníte ovinovací balicí stroj, tak i technické možnosti tohoto zařízení.

Cílem balení  je :

  • dodat náklad z vašeho objektu do objektu vašeho zákazníka bez jakéhokoliv poškození

  • balit bezpečně a s co nejnižšími (primárními i sekundárními) náklady na obal

Pokud se neslučujete s těmito dvěma cíli, tak jste selhali.