Tradiční český výrobce MADETA a.s. ve světle Průmyslu 4.0

Pro Česko s jeho vysokou závislostí na zpracovatelském průmyslu asi není nic důležitějšího, než si nenechat ujet vlak v tom, co v Německu nazvali Průmysl 4.0. MADETA a.s. začala rozvíjet tuto komparativní výhodu, jak se dá. Své finanční prostředky investovala mj. do automatizace porcování a balení tvrdých sýrů ve svém největším a nejmodernějším závodě. MADETA Planá na Lužnicí, to je domov Jihočeského másla a přírodních sýrů, ale také nejmodernější mlékárna ve střední Evropě.

V nové části závodu se sýry automaticky krájí na plátky, porcují a balí do spotřebitelských obalů, tato balení jsou následně strojově vkládána do krabic a dále skládána na paletu a balena k transportu na paletě.

Podstatnou část těžké manuální práce zastane čtyřosý paletizační robot Fanuc M-410iB, který díky speciální uchopovací hlavě skládá na EUR palety krabice se sýry ze dvou plně automatických plátkovacích a balicích linek. Krabice z linky robot odebírá po 4-6 najednou a pokládá tak na paletu celou řadu, díky čemuž zvládá i poměrně vysokou kapacitu paletizace. Vyskládané palety z obou těchto linek pokračují po válečkovém dopravníku ke svému zabalení do automatického balicího stroje Rotomatic. Protože požadovaná kapacita linky pro balení palet byla jen 20 palet / hodinu (pro představu, na jedné paletě je 2592 balení plátkových sýrů), do linky jsme instalovali nejpomalejší stroj z naší jinak vysoce výkonné řady balicích strojů, a to v podobě Rotomatic 1700 Light s rychlostí rotace kruhu „pouhých“ 35 otáček za minutu. S ohledem na mnohdy lehké a malé krabice jsme stroj vybavili přítlačným zařízením pro přidržení nestabilního zboží, výbornou fixaci a úsporu stretch fólie zajistí digitálně řízené jedno motorové předepínání fólie letmé. Dokonalé zakončení a celistvost obalu zaručuje ukončovací zařízení se svařováním posledních dvou vrstev fólie. Řídicí systém stroje si automaticky přepíná mezi balicími programy podle toho, ze které z linek či od externího vkládání paleta přichází. Je tak zaručen vhodný počet otáček i fixace fólií úměrný balenému produktu a ekonomický a zároveň pevný obal palety.

Vychutnejte si balení v následujícím videu z pohledu kamery umístěné právě na rotujícím kruhu ovinovacího stroje a po té si v klidu vychutnejte výborné české sýry.