Stretch Hood: výhody a nevýhody nejnovější metody balení

V minulých článcích jsme vám představovali různé varianty nejběžněji používaného způsobu balení palet, tedy ovinování do stretch fólie. Nyní se podívejme na nejmladší přírůstek do rodiny balení – technologii balení stretch hood.

Co to vlastně je Stretch Hood?

Je to elastická fóliová hadice, která je pomocí automatického stroje přetahována na balené zboží. To je tak z horní strany i z bočních stran kompletně uzavřeno a fixováno. Fólie je vyráběna k rozměrům palety a svým postranním záhybem se přizpůsobí odpovídajícím rozměrům výrobku na ní. Fólie je přetažena přes výrobek pomocí automatického systému, ruční aplikace u této technologie nepřipadá v úvahu. Balicí stroj si v jednom cyklu změří výšku balené palety, odvine odpovídající délku hadice, odřízne ji a svaří. Díky tomu vznikne vodotěsný pytel, který je přetažen na balenou paletu.

Zboží je díky elasticitě fólie dobře fixováno a zároveň velmi dobře chráněno před povětrnostními vlivy. Většina balicích strojů pro aplikaci stretch hood folie má možnost regulovat míru roztažení elastické hadice i rychlost jejího natažení na paletu, a získat tak velmi šetrný a přitom pevný obal palety.

Za hlavní výhodu tohoto způsobu balení (kromě rychlosti a voděodolnosti) považujeme možnost balit i velmi nízké palety, nesourodé palety a palety s nerovným povrchem, které by automatickým strojem nešly zabalit ovinováním do stretch fólie.

Plusy

 • Nízká energetická náročnost
 • Velmi dobrá úroveň fixace zboží
 • Velmi vysoká kapacita balení – až 260 pal/hod.
 • Voděodolný obal, výborná ochrana zboží na paletě
 • Možnost tisku, marketingové účely (obal je zároveň reklamou, návodem, popř. technickým listem)

Mínusy

 • Vysoký náklad na obal palety
 • Vysoká hmotnost obalu palety = vysoké poplatky EKO-KOM

Linka se strojem Stretch Hood v praxi

 • V loňském roce jsme v Klášterci nad Ohří realizovali novou balicí linku se strojem stretch hood. Tato linka má svá specifika a plně využívá všech předností této technologie balení.
 • Samostatně stojící linka, nenavazující přímo na paletizaci.
 • Každá paleta má jinou velikost i skladbu zboží, výjimkou nejsou ani velmi nízké palety, palety završené jedním či dvěma samostatně položenými kartony.
 • Operátoři na linku naváží palety z různých paletovacích míst pomocí ručně vedeného paletového vozíku.
 • Na začátku linky načtou čárový kód palety pomocí ručního scanneru.
 • Linka si pamatuje pozici jednotlivých palet.
 • Po zabalení do stretch hood folie každou paletu automaticky zváží, navážený údaj přiřadí k identitě palety a odešle do SAP systému uživatele linky, který má díky tomu přesnou informaci o hmotnosti jednotlivých zakázek.