Statická elektřina, nepřítel každého balení.

Statický náboj způsobuje v normálním životě i pracovních procesech mnoho problémů. Přeskok náboje při vystupování z automobilu, pokrývání ploch přitahovanými prachovými částicemi, problémy při umisťování folií a nálepek na plochy, poškození citlivých elektronických součástek nebo zařízení, … Se statickou elektřinou se v našem odvětví průmyslu setkáváme častěji, než bychom chtěli. Je to jev, se kterým se jen velmi těžko bojuje, ale to znáte z vlastní zkušenosti. Co můžeme dělat?

 

 

Co je statická elektřina?

Statická elektřina je označení pro jevy, způsobené nashromážděním elektrického náboje na povrchu různých těles a předmětů a jejich výměnou při vzájemném kontaktu. Statický náboj vzniká, když dva materiály přicházejí spolu do styku a opětovně se oddělují, nebo jejich třením (tribolelektrické nabíjení). To způsobuje rozdělení nebo převod negativních elektronů z jednoho atomu na druhý. Velikost náboje je závislá na řadě faktorů, jako jsou materiál (jeho elektrické a fyzikální vlastnosti), teplota, vlhkost, tlak a rychlost oddělení materiálů. Čím větší je tlak nebo rychlost oddělení, tím větší je náboj. Statický náboj vzniká hojně v zimních měsících (nízká vlhkost). Je to proto, že některé materiály jsou schopny absorbovat vlhkost (vodu) ze vzduchu do sebe a tím se stávají více vodivými.

Volba způsobu eliminace (přesněji potlačení)

Podle skutečné potřeby antistatické ochrany je třeba vybrat odpovídající prostředky. V běžném provozu jsou provozovány balící stroje bez dalších úprav. Pokud dochází k zásahu elektrostatickým nábojem, je zpravidla řešení účinná regulace vlhkosti vzduchu, která by se v ideálním případě měla držet mezi 50-55%. Jestliže to není možné, pomůže instalace vybíjecích tyčí. Pro potřeby větší antistatické ochrany, je možné použít některé další metody, nebo jejich kombinace. V každém případě se jedná o laboraci a nelze přijmout jednoduše nějaké z řešení.

Elektrostatický náboj je možné v průmyslu účinně snižovat

Zvlhčováním vzduchu

 

Účinná regulace vlhkosti vzduchu je základním prvkem antistatické ochrany. Zejména v zimních měsících klesá úroveň vlhkosti vzduchu pod 40%. V takovém případě jsou pro vznik elektrostatického náboje vhodné podmínky a zvyšují se problémy s ním.

Konstrukční úpravou – uzemněním

Uzemněním kovového pláště a částí elektrických strojů (např. elektromotorů) je další ochrannou před účinky statické elektřiny a zajištění správné činnosti některých elektrických zařízení.

 

Ionizační, vybíjecí, antistatickou tyčí, popř. ventilátorem

 

Antistatické (Ionizační) tyče vytváří prostředí s ionizovaným vzduchem, který umožňuje neutralizovat všechny předměty a materiály a tak zabraňovat možnému elektrostatickému náboji. Antistatické tyče využívají laminární proudění vzduchu, případně se mohou doplnit o podporu stlačeným vzduchem nebo dusíkem. Nevýhodou může být nutnost poměrně těsného kontaktu s materiálem. Ventilátory tohoto typu jsou schopny neutralizovat materiály až do vzdálenosti 1,2 m.

 

Jedná se už o poměrně složité zařízení, které je potřeba ke správné funkci dobře nastavit. Projekcí a nastavením těchto ionizérů se zabývají specializované firmy, neboť nastavení musí být dle podmínky daného provozu. Tyto podmínky je pak nadále nutné udržovat, aby byly skutečně účinné.

Použití antistatické fólie (ESD)

 
Antistatická fólie je dobrým řešením, přináší však některé nevýhody, které je nutné zvážit před jejím použitím. Antistatická fólie není běžně dostupná, výběr vlastností je velmi omezený a v neposlední řadě nese vyšší náklady.