Snižování nákladů na balení pomocí testovacích zařízení.

Při hledání úspor v rámci balení doporučujeme kompletní analýzu stávajícího nebo budoucího balícího procesu. Vývoj technologie výroby nových balících fólií zajišťuje lepší parametry s poloviční tloušťkou, než tomu bylo před několika lety. Různé obalové materiály mají také různé vlastnosti a jejich vhodnou kombinací je možné dosáhnout úsporného efektu.

Snižování nákladů na balení neznamená nutně spolupracovat s nejlevnějším dodavatelem obalu. Největší část, která ovlivňuje náklady na zabalení je samotný obal (materiál, váha, rozměry), konstrukce palety (proložky, ochranné hrany, skládání zboží na paletě) a způsob balení (ručně, automaticky). Obecně platí, že cena obalu je přímo úměrná ceně baleného výrobku. Nejlevnější obal bohužel často neplní svou požadovanou funkci (pevnost obalu, zvyšování času na zabalení, náklady na logistiku a také náklady na odpad u koncového zákazníka). 

Společnost Ekobal za tímto účelem nabízí komplexní a odborné obalové poradenství, kde běžně používáme testovací zařízení  PalForceTest a DynTest pro analyzování silných a slabých stránek obalového řešení našich klientů.

PalForceTest  nám v praxi umožňuje sledovat retenční (dostředivou) sílu až tří bodů zabalené palety,  (horní, prostřední, dolní část) ze kterých pořídíme datový záznam. Výstupem je poté informace v podobě množství retenční síly (měřeno v kg), kterou průtažná fólie tvoří v daném bodě paletové jednotky.

Po aplikaci nového typu fólie, kde jsme přesvědčeni o progresu daného balení, provedeme nový datový záznam a zjistíme, zda naše přesvědčení má reálný základ. Všechny naměřené hodnoty jsou přeneseny do srovnávacího grafu, který je poskytnut zákazníkovi.

Dyntest představuje zařízení pro dynamické měření kompaktnosti zabalení paletové jednotky. Umožňuje testovat zabalené paletové jednotky opakovaným dynamickým zatížením a vytvářet tak podmínky působící na přepravované zboží na cestě od výrobce k distributorovi či prodejci.

Otestováním různě balených paletových jednotek (odlišné typy fólií, počty ovinů, nastavení průtažnosti,  páskování, proložky, ochranné hrany apod.) lze vyhodnotit optimální způsob fixování zboží na paletě.

Řešení vašeho balení je jednodušší, než se zdá, stačí odborně realizovat analýzu balícího procesu, která vám pomůže k dosažení reálných úspor.