Rozšíření sortimentu o impulsní svářecí balící stroje

V rámci zvyšování kvality služeb pro naše zákazníky jsme rozšířili sortiment o svářecí balicí stroje. Svařovací čelisti jsou zařízení vhodná pro výrobu a uzavírání samostatných sáčků nebo sáčků vytvořených řezacím zařízením z folie z termosvařitelných fólií.

    Všechny typy námi nabízených impulzních svářeček jsou standardně vybaveny regulátorem času sváření podle typu a tloušťky fólie. Sváření je indikováno kontrolkou, případně u řady Magneta automaticky – magnetickým přidržením svařovacího ramene.

Přehled celého sortimentu impulzních svářeček včetně příslušenství naleznete na našich stránkách. 

Historie

    Svařování plastů je technologie trvalého spojování součástí a dílců z termoplastických umělých hmot s použitím tepla. Svařované součásti se přiloží k sobě, v místě styku se zahřejí, až změknou, a pak se tlakem spojí. 

    V bývalém Československu se tyto technologie používaly už v 60. letech 20. století. Používaly se ale hlavně na přípojky do domů a rozvody a potřebnou svářecí technikou disponovaly jen firmy. Později se svařovaly i podlahové krytiny, zejména do laboratoří a zdravotnických zařízení. Podstatný rozvoj používání plastů v České republice nastal v 90. létech 20. století, kdy se na zdejším trhu objevila celá řada nových materiálů a byly podnikány kroky k jejich uplatnění s technickou podporou včetně jejich montáže a spojování. Vedle svařování se plasty spojují lepením a mechanickým spojováním, přičemž každá z těchto technologií má opodstatnění pro určitou aplikaci a typ materiálu.

Vědeli jste

    Prvním plastem vůbec byl parkesin čili umělá slonovina, chemicky nitrát celulózy, který vynalezl angličan Alexander Parkes v roce 1855. Prvním plně syntetickým plastem byl bakelit –reaktoplast vznikající polykondenzací fenolu a formaldehydu (1909). Například polyethylen byl poprvé připraven Hansem von Peckmannem v roce 1891.

    Po první světové válce se začaly vyrábět první vinylové plasty (PVC, polystyren), v 30. letech minulého století byla objevena syntéza prvního polyamidu (nylonu). V téže době také začíná prudký rozmach výzkumu i výroby většiny dalších plastů používaných vesměs dodnes. Do každodenního života vstoupily plasty (a výrobky z nich) masivně až po II. světové válce coby levná náhrada klasických materiálů jako dřevo, sklo, ocel a jiné kovy