Případová studie: Zentiva balí, valí a kontroluje automaticky

Zentiva k.s., náš největší výrobce léčiv s více jak 2500 zaměstnanci po celé Evropě, zautomatizovala proces paletového balení. Důvody jsou prosté a stejné jako u většiny výrobních firem: nedostatek zaměstnanců, navýšení výrobní kapacity, zvýšení kvality balení a také ekonomický tlak. Jak je složité automatizovat výrobu léčiv? Podívejte se na naší případovou studii.

SPECIFIKACE A POPIS PROJEKTU

Předmětem technického zadání byl vývoj, konstrukce a instalace balicí linky s důrazem na čtení etiket a štítků. Dále pak transport palet do nového skladového prostoru umístěného ve vedlejší budově.

ZADÁNÍ PROJEKTU

Prvotní zadání projektu se zdá být vždy jednoduché, a v tomto případě tomu na první pohled nebylo jinak. Požadavky klienta byly zhruba následující:

 • Po vložení palety na dopravník automaticky načíst kód palety z paletové etikety a připravit ke kontrole souhrn krabic obsažených na paletě z ERP systému. Vyřešit však i nedokončené palety vzniklé z konce směny.
 • Kamerovým systémem načíst kódy všech krabic a porovnat kamerově pořízený seznam se souhrnem z ERP systému. Tato data uložit a archivovat v nadřazeném systému, přičemž každá krabice obsahuje štítek ze dvou stran.
 • Automatické zabalení palety do stretch fólie.
 • Vytištění a použití dvou kusů paletových etiket s aplikací na krátkou i dlouhou stranu zabalené palety.

POPIS ŘEŠENÍ

Po několika měsících vývoje a konzultací se zákazníkem je vše nainstalováno. Řešení je následující:

 • Pracovník ve výrobě označí jednotlivé krabice etiketami s 2D čárovým kódem na dvou přilehlých stranách.
 • Po kompletaci krabic na kovovou paletu v čistém prostředí, pracovník balení vytiskne interní paletovou etiketu a vloží na horní vrstvu krabic.
 • V ERP systému jsou krabice, umístěné na této konkrétní paletě, agregovány s paletovou etiketou.
 • Paleta se převeze z čistého do standardního prostředí a krabice jsou přeskládány z kovové palety na standardní dopravní EUR paletu včetně interní paletové etikety.
 • Skladník odveze přeskládanou paletu k dopravníku (z výroby na sklad hotových výrobků) a vloží ji na začátek dopravníku.
 • Interní paletová etiketa na horní straně palety je automaticky načtena kamerovým systémem a systém si vyžádá data od ERP o agregovaných krabicích.
 • V případě neúplné palety je paletová etiketa načtena záložním ručním skenerem na začátku dopravníku.
 • Následně jsou všechny krabice na paletě automaticky načteny systémem a porovnány s předlohou. Načítání probíhá průběžně z obou stran palety.
 • V případě, že je celá sestava shledána bez vady, pokračuje paleta k pracovišti ovinu strečovou folií.
 • Po zabalení do stretch fólie je paleta v dalším kroku automatickým aplikátorem označena dvěma paletovými etiketami dle standardu Al Sirona.
 • Paleta je dopravena dopravníkem do skladu hotové výroby.

FINÁLNÍ LAYOUT

Jak to nyní vypadá se můžete podívat na fotografiích níže.

PŮVODNÍ ZÁSTAVBA

NOVÁ LINKA