Mimořádné opatření zavedená v souvislosti s COVID-19

Mimořádné opatření zavedená ve společnosti EKOBAL s.r.o. v souvislosti s šířením nákazy COVID-19

Vážení obchodní partneři, 

plně si uvědomujeme naši celkovou společenskou odpovědnost v souvislosti se zásobováním zbožím a potravinami v rámci České republiky i celé střední Evropy.

Z toho důvodu jsme již před 3 týdny začali postupně zavádět preventivní opatření snižující dopad šíření nového infekčního onemocnění koronavirus COVID-19.

Na základě aktuálního vývoje přijímáme nezbytná opatření pro ochranu zdraví a zajištění plynulého zásobování všech zákazníků.

EKOBAL s.r.o. koordinuje společně situaci v provozech a dopravě. Monitoruje celkovou situaci v Evropě a ČR, sleduje vydávaná vládní nařízení, přijímá opatření, podává jednotné strukturované pokyny, pravidelně informuje provozní týmy.

Dovolte nám informovat Vás o přijímaných opatřeních v EKOBAL:

 • Omezení dovolených pro všechny zaměstnance, s cílem zabezpečit dostatečné pracovní kapacity
 • Home office je umožněn zaměstnancům, u kterých není nezbytná osobní přítomnost na pracovišti, s cílem eliminace rizika jejich výpadku při zvýšené nemocnosti
 • Vytvoření pracovních skupin, kde nedochází k fyzickému kontaktu zaměstnanců jenž zajišťují plynulý provoz společnosti a zásobování  
 • Zvýšená hygiena včetně několikrát denně prováděné dezinfekce pracovišť a dalších společných prostor;
 • Minimalizace osobního kontaktu s externími partnery; využívání elektronického způsobu komunikace interně i externě; odložení návštěv, auditů, služebních cest
 • Kontrola subdodavatelů a externích dopravců na sekundární projevy onemocnění, zamezení osobního kontaktu
 • Nařízená karanténa zaměstnancům, kteří se vrátili z rizikových oblastí
 • Denní monitoring aktualizovaných pravidel a nařízení

 

Všechna tato opatření jsou zaměřena na udržení funkčnosti provozu v maximální míře.

Přesto však může dojít ke komplikacím typu zdržení na hraničních přechodech, zpoždění příjmů z důvodu prováděných kontrol a objemových výkyvů, zpoždění dodávek, zvýšené nemocnosti zaměstnanců.

Pro zvládnutí jednotlivých situací máme připravené krizové plány, rozdělené do 3 úrovní dle závažnosti nastalé situace. Chtěli bychom Vás tímto požádat o:

 • Důsledné dodržování přijatých opatření
 •  Bezodkladné informování o podstatných okolnostech ovlivňující naší spolupráci
 • Zvýšenou flexibilitu při řešení jednotlivých nenadálých situací
 • Maximální kooperaci při nastavování přijatých opatření

 

Věříme, že společným koordinovaným přístupem tuto mimořádnou situaci zvládneme.

Víme, že nemůžeme současnou situaci změnit. Ale může pomoci, když si uvědomíme, že naše individuální schopnost „přijímat změny“ je právě v těchto dnech poměrně silně „testována“ událostmi kolem nás. 

Přeji nám brzké překonání současné situace a co nejvíce zaměstnanců schopných zvládat nejen změny.

 

EKOBAL s.r.o.