Co je dobré vědět o aplikaci stretch fólie

Rozdíly nebo změny v aplikaci stretch fólie nejsou patrné pouhým pohledem na zabalenou paletovou jednotku. Můžete aplikovat 400 g fólie nebo jen 150 g a optický vzhled palety bude naprosto stejný bez výrazných rozdílů. Cesta ke kvalitnímu a bezpečnému obalu je nevsázet na subjektivní posouzení pevnosti palety, ale raději se opřít o reálně naměřená data. Jedině při správné aplikaci lze dosáhnout nejlepšího výkonu s co možná nejnižšími náklady.

Předepínání fólie?

Při optimálním předepnutí dojde k určité deformaci fólie, což zvýší její lepivost k balenému zboží a přitom na fólii nevzniknou nežádoucí oka ani jiné trhliny. Průtažnost se u různých stretch fólií pohybuje od 50 % do 500 %. Průtažnost je vždy uvedená v %, tato hodnota znamená, o kolik % se fólie protáhne.

Příklad:

Fólie uváděná s parametrem průtažnosti 200% znamená, že z původní délky nepředepnuté fólie 10 cm, mohu po předepnutí dosáhnout délky až 30 cm.

Proč je hrana nejčastější problém?

Provedená měření zjistila, že pnutí fólie na hraně palety je v průměru o 20% vyšší oproti nastavenému parametru na předepínacích válcích. V praxi to znamená, že pokud používáme fólii o průtažnosti 200% a chceme ji předepínat na její možné maximum (200%), je nutné počítat s tím, že na rozích palety bude celková průtažnost dosahovat hranice až 220%.