Česko má potíže s odpady z plastu

V České republice se začíná hromadit plastový odpad i tříděný papír. Máte zkušenosti, že jejich výkupní cena klesá? Nebo dokonce za jejich likvidaci máte zaplatit? Vše je následkem toho, že Čína od začátku roku výrazně omezila dovoz odpadů ke zpracování. Země přitom dosud ročně přijímala cca sedm miliónů tun druhotných surovin.

 

 

Jedná se o celou řadu odpadů, ale nejcitelněji se to odrazilo právě na různých druzích plastů. Jejich výkupní cena za několik měsíců klesla natolik, že v některých případech se dostává i do záporných čísel. To samé se nyní týká i papíru. Možná jste si všimli, jak obce řeší poslední měsíce neustále dokola situaci kolem hospodářství. V tomto případě jde především o to, že v roce 2024 dle Evropské unie má skončit skládkování komunálního odpadu v Česku

Obchod s odpadem z plastu v krizi?

Tyto titulky se na nás valí ze všech stran. Pod tlakem médií a připravované legislativy jsou i města, která dělají vše pro to, aby obyvatele motivovala k ještě důkladnějšímu třídění, aby zkrátka toho druhotně nevyužitelného odpadu bylo co nejméně a nemuselo se tak více platit. Zde se však jedná o trochu odlišný odpad než je ten z výrobní společnosti, obyvatelé nikdy nebudou mít stejný druh plastů a zcela jistě nemohu třídit, jako vy ve vaší společnosti.

Při svém odpadovém hospodářství mějte vždy na paměti, že tříděný plast, dle druhu, bude mít vždy vyšší hodnotu. A záporná čísla by se Vám tak měla vyhnout.

Nic není tak černé, jak vypadá.

Kde tedy recyklovat?

Pro svůj papírový či plastový (PE) odpad nehledejte velké svozové společnosti, najděte si nejbližší firmu s recyklační linkou, neboť největším nákladem na svoz odpadu je transport. Případně kontaktujte svého dodavatele obalových materiálů, měl by Vám být nápomocen minimálně radou. A zcela jistě dostatečně informován o aktuálních výkupních cenách. 

A ještě celoevropská daň z plastu

Aby toho nebylo málo, přišla z Bruselu další rána. Komisař pro rozpočet Evropské komise Günther Oettinger oznámil, že komise plánuje zavedení nové celoevropské daně z plastu, která by měla snížit znečištění plasty. Komisař Oettinger také sdělil, že nebylo rozhodnuto, zda by daň byla uložena výrobcům nebo konečným uživatelům a zda by byly vyloučeny položky jako léky a zdravotnické výrobky. Oznámení o zavedení daně je součástí připravovaného rozpočtového balíčku, v němž byly zahájeny veřejné konzultace o fondech EU. Očekává se, že komise navrhne, aby část příjmů ze systému EU pro obchodování s emisemi (ETS) přicházela do centrálního rozpočtu, zatímco v současné době jde jednotlivým členským státům.