10 kroků vedoucích k zabezpečení zboží a zefektivnění balení do stretch fólie

Jen paletové jednotky, které jsou expedovány se správnou pevností ochranného obalu, jsou řádně přibaleny k paletě, nemají žádné dlouhé uvolněné části obalu, mají největší pravděpodobnost, že se bezpečně dostanou do svého místa určení. Zde máte 10 kroků, které byste neměli opomíjet.

Začínáme


1.      Zajištění měřícího zařízení (např. PalForce testu) pro zjištění kritického bodu daného obalu.

2.      Stanovení balícího standardu s ohledem na doporučení od technického specialisty na balení.

3.      Vyhodnocení aktuálního stavu obalu (míra zadržovací síly, efektivní zatížení, tvorba tzv. ocásků na paletě).

Tvorba bezpečného obalu/nákladu


4.      Stanovení počtu otáček stretch fólie k obalení palety v reálném a udržitelném čase. Nezvyšujte zadržovací sílu na úroveň, která by mohla mít za následek pravidelné přetrhnutí fólie.

5.      Zkontrolujte, že doporučená zadržovací síla je dosažena ve všech částech palety (vrchní, prostřední, spodní část.)

6.      Zabraňte snižovaní mikronáže nebo zvýšení procenta protažení bez předchozího zhodnocení a změření konkrétního dopadu na udržitelnost zadržovací síly a kvality obalu.

 

Zachování bezpečného obalu

 

7.      Stanovte stálou hodnotu zadržovací síly, která dostatečně fixuje zboží k paletě a současně netvoří nežádoucí uvolněné části obalu tzv. “ocásky“ stretch fólie na paletě.

8.      Změňte trvale nastavení ovinovacího stroje podle vámi vybrané stretch fólie pro dosažení vašeho balícího standardu.

9.      Měřte pravidelně hodnotu zadržovací síly, spotřebu fólie na paletě a kontrolujte nastavení stroje.

10.    Stanovte si včasný proces reakce na jakoukoliv objevenou odchylku od standardního balení.

 

 

Ještě více efektivní balení do stretch fólie bude ve chvíli, kdy budete zmírňovat obvyklé příčiny škod.

  1. Nestabilita jednotlivých balení na paletě způsobená redukcemi na primárním balení výrobku.
  2. Skladba palety nesedí na rozměr palety (přesahy nebo nedosahy zboží na paletě)
  3. Paletizátor generuje nepravidelnou skladbu palety nebo mezery ve skladbě.
  4. Proces nakládky zboží na kamión je příliš těsný a palety se tak o sebe dřou nebo zanechá velké mezery, které způsobí škody při transportu.

Mějte stále na paměti účel balení do průtažné fólie.

Jedná se o zajištění zboží tak, aby se dostalo z bodu nakládky do místa určení ve stejném stavu, v jakém jej opouštělo.